Kort om monism som metaperspektiv

Går andlighet och religion att förena med en politisk höger och går dessa tillsammans att förena med ett horisontellt perspektiv som är karaktäristiskt för ekonomi och globalisering? Jag menar inte bara att de kan förenas, utan dessutom att misslyckande att uppnå en integrerad syn orsakar att man ser verkligheten dikotomt och endimensionellt.

Jag kräver inte ekonomisk expertis när jag söker andlig visdom hos kyrkofäder. Jag förväntar mig inte praxeologiskt finlir. Analogt söker jag inte svar på tillvarons andliga och existentiella frågor när jag pratar ekonomi med en libertarian.

Ändå finns det ingen motsättning mellan att både ha teologiska djupkunskaper och kunskaper i ekonomi. Det finns inte heller en motsättning att ha filosofisla kunskaper i logik och kunskapsteori och samtidigt ha kunskaper i teologi.

Ett monistiskt synsätt ser snarare alla ämnen för mänsklig kunskap som viktiga på sin nivå och eftersträvar att integrera dem.

Problemet med moderniteten är att den enbart uppehöll sig vid det horisontella, världsliga och politiskt egalitära. Man valde att fokusera på bredden, på det som människor har gemensamt och det som vi kan kalla kunskaper som rör människans dianoia/ förnuft.

Vad man däremot saknade var både djup och höjd. Människan fick vetenskap men inte mening, hon fick politisk egalitarism men inte tradition, hon fick universella rättigheter men inte rätt till differens och skillnad. Hon fick materialistiska ideologier men förlorade andliga och kulturella rötter och vertikal riktning.

Ett helhetsperspektiv kan däremot inte börja med att avvisa något av dessa perspektiv på förhand. Vi behöver ha kunskaper om vilka ekonomiska system som fungerar bättre än andra, vi bör se positivt på vetenskap som för fram ny teknik och nya möjligheter för att förbättra exempelvis medicin och kommunikation och vi behöver samtidigt bejaka vårs rötter, få grepp om livets mening och ha en andlig förankring. Vi behöver med andra ord få kunskap om de andliga och existentiella kvalitéer som gör det värdefullt på ett djupare plan att med medicinens hjälp rädda liv och leva.

Jag kände en from ortodox präst som dessvärre flyttat från Sverige. Han vägledde mig existentiellt, hade djupa överläggningar om andlig bön och djupteologi och kunde integrera kulturellt svåra utmaningar i Sverige idag med teologiska perspektiv. Till saken hör att han från början inte var präst utan matematiker och att han hade en favoritdryck som han drack dagligen: Coca Cola.

Hindrar verkligen denna dryck, som symboliserar både kapitalism och ämnen som anses ohälsosamma, det andliga livet? Inte i kristen tradition. All mat och dryck är tillåten. Vi har fasterestriktioner, men ser inte viss typ av mat och dryck som i sig syndig eller omoralisk. Det vore gnosticism och att man skulle ha problem med det materiella och det som hör till livets goda.

Det universella behöver inte heller strida mot det nationella (ytterligare en dikotomi). I hela den Ortodoxa kyrkan ser vi tvärtom hur de kan förenas. Vi har dels samma antika traditioner och riter som de äldsta kristna hade, dels lokala och nationella uttryck för detta. Vi har en säregen grekisk, rysk, georgisk, serbisk, palestinsk, rumänsk, finsk, estnisk och numera också svensk ortodoxi (Heliga Anna och andra svenska helgon). Det lokala och det universella kan således ses som integrerade med varandra. Man behöver inte göra avkall på sitt svenska kulturarv och sitt språk för att bli ortodox kristen. Samtidigt behöver man inte hålla sig till en tro som är exklusiv för bara svenskar (den andra extremen).

Som libertarian är jag motståndare till globalism i betydelsen påtvingad mellan- och överstatlighet, påtvingad demokratisering och påtvingade normer. Jag är däremot för fria marknader och fritt meningsutbyte av idéer.

Detta hindrar inte att jag samtidigt har en vertikal dimension och ser skillnader mellan kulturer som värdefulla.

Det säger sig självt: Det universella hos människan är de högre formerna. Matematiken är universell (5-3=2 över allt på jorden), naturvetenskapliga metoder är universella och så vidare. Samtidigt är det lika sant att det finns olika etniciteter, kulturer, människor och uttryck för mänsklig kreativitet vilket skapar differenser, hierarkier och ojämlikhet på regional och lokal nivå. Så länge inte detta leder till förtryck eller repression kan man integrera differens med likhet.

Det råder också i libertarianska kretsar ett missförstånd om att det skulle vara kalvinismen som gav upphov till eller inspirerade till frihetens idéer i den libertarianska åskådningen. Man brukar här påpeka att de första klassiska liberalerna var protestanter. Och i detta avseende stämmer det.

Man har däremot fel (Max Weber hade fel) om att kalvinismen gav upphov till kapitalismen. Nej, detta stämmer inte. Det fanns kapitalism i antikens Athen, Damaskus, Rom och Geneve. Det fanns kapitalism under medeltiden i Paris, Köln, Milano, Visby och Haag. Och inte bara det: Det fanns ett försvar av frihet och den fria viljan redan hos kyrkofäderna. Det fanns en utvecklat libertariansk monetär teori redan hos Salamancaskolan i Spanien. De var katoliker. Och som Murray Rothbard upptäckte och skrev om så fanns det en utvecklad naturrättsteori hos den store katolske teologen Thomas av Aquino.

Återigen vill jag argumentera för att alla dessa aspekter av verkligheten ytterst är en enda verklighet. Människan måste dock ”koppla in sig” genom sina sinnen, sitt förnuft, sitt noesis, sitt samvete och sitt ”hjärta” på olika delar eller aspekter av denna enda verklighet som ytterst är Varat med stort V och där jag identifierar detta Vara med Gud.

Betyder detta att verkligheten förändras när hon mediterar eller dricker ett glas snaps eller en coca-cola? Nej, det är bara hon själv som erfar verkligheten på olika sätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s