Anarkomonarkism

Jag ser mig i första hand som en frihetlig monarkist. En fusion av tradition/ monarki och libertarianism. Anarkomonarkist om man så vill. Och ja, jag är seriös.

Min politiska position är nämligen monarki i förening med radikal decentralism och secession. Monarkin är självförsörjande genom jordegendomar och härleder sin maktpolitiska position genom att vara centrum för de fria och autonoma regionernas försvarssamverkan. Monarkin är navet i försvarskonfederationen. I övrigt är varje individ fri att köpa egendom och upprätta en egen lokal ordning samt att gå samman med andra för detta syfte. På regional nivå ingår motsvarigheten till dagens kommuner i regionerna som i sin tur ingår i försvarssamverkan utan att ha våldsmonopol. Detta innebär att individer och grupper helt frivilligt kan välja andra former av polisiär samverkan på lokal och kommunal nivå.

Till monarkins rättighet hör att ingripa i undantagsfall till skydd för individers fri- och rättigheter i den mån dessa satts ur spel. Monarkin, rätten till privategendom och individuell frihet är, liksom den decentraliserade ordningen i övrigt, konstitutionellt skyddade.

Monarkin, men också regionerna och kommunerna kan även fysiskt avlägsna individer som kränker den privata äganderätten eller ideologiskt motverkar en frihetlig ordning.

Hur som helst är denna nya form av monarki inte baserad på centralism utan på decentralism. Individens absoluta rätt till liv och frihet är grunden för konstitutionen och straffrätten. Alla individer (genom konstitutionellt skydd) tolereras att göra och leva som de vill om och endast om de inte hotar eller kränker någon annan individs liv och frihet.

Smorningen av en monark är ett sakrament i den Ortodoxa kyrkan. I den bästa av världar svär monarkin inte bara att skydda den individuella friheten och rätten till privategendom utan även kyrkan.

Den fundamentala skillnaden mellan vad vi kan kalla ”statsnationalism” och som väsentligen innebär att staten stipulerar när, hur och varför man skall fira något som oftast har med staten, statens krig eller statens ideologier att göra och den frihetliga nationalismen är att den sistnämnda kommer som en förlängning av kärleken till sin egen familj och släkt. Den är lika naturlig som livet självt. Dess högtider och traditioner som Midsommar och Midvinter firas frivilligt och är inte påtvingade.

Den fria nationalismen är inte kärlek till en stat eller en ideologi utan till familjens och ättens förlängning. Den är en konsekvens av att man tvärtom lämnar människor ifred från storskaliga statliga experiment och ideologier.Den frihetliga nationalismen inser att fria människor som värnar gemenskapen och ömsesidiga intressen inte behöver staten, men mer en monarkisk symbol för nationen.

Det är sedan en falsk föreställning om libertarianismen att den tolererar det som i grunden hotar att omintetgöra ett frihetligt samhälle. De religiösa och politiska doktriner som inte baseras på tolerans för individer är självklart problematiska och föremål för kritik, men i förlängningen handlar det också om möjligheten att fysiskt avlägsna, med Hans Herman Hoppes terminologi, individer som hotar att förstöra friheten för oss andra. I vår egen tid härleds detta från rätten till självförsvar i ett tillstånd där staten inte upprätthåller ens sitt våldsmonopol och det som den klassiska liberalismen såg som självklara.

Självförsvarsrätten kan innebära rätt att fysiskt avlägsna individer som vi redan vet hotar eller kommer att hota friheten. I vissa fall är det enkelt då det handlar om repatriering av personer som verkar för en politisk eller religiös doktrin som direkt hotar individers frihet. I andra fall har vi även den moraliska rätten att inte leva tillsammans med och vara politiskt underordnade identitetsvänstern och den nya jakobinism som idag direkt går emot individualism och frihet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s